مقامات بهداشتی در رام‌الله هشدار دادند: غزه با کمبود شدید منابع پزشکی و سوخت روبرو است

مقامات بهداشتی در رام‌الله هشدار دادند: غزه با کمبود شدید منابع پزشکی و سوخت روبرو است

مقامات بهداشتی در رام‌الله هشدار دادند: غزه با کمبود شدید منابع پزشکی و سوخت روبرو است

دکمه بازگشت به بالا