آلمان از اتحادیه اروپا خواست تحریم ایران به دلیل قتل مهسا امینی و سرکوب اعتراضات را تشدید کند

آلمان از اتحادیه اروپا خواست تحریم ایران به دلیل قتل مهسا امینی و سرکوب اعتراضات را تشدید کند

آلمان از اتحادیه اروپا خواست تحریم ایران به دلیل قتل مهسا امینی و سرکوب اعتراضات را تشدید کند

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!