وزیر خارجه آلمان گفت اتحادیه اروپا دارایی های عاملان سرکوب مردم ایران را مسدود می‌کند

وزیر خارجه آلمان گفت اتحادیه اروپا دارایی های عاملان سرکوب مردم ایران را مسدود می‌کند

وزیر خارجه آلمان گفت اتحادیه اروپا دارایی های عاملان سرکوب مردم ایران را مسدود می‌کند

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!