گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم برلین: در دیکتاتوری مثل ایران، هنر ضروری و مثل اکسیژن است

گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم برلین: در دیکتاتوری مثل ایران، هنر ضروری و مثل اکسیژن است

گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم برلین: در دیکتاتوری مثل ایران، هنر ضروری و مثل اکسیژن است

دکمه بازگشت به بالا