نشست گروه ۷ در توکیو؛ حمایت از اوکراین تحت تأثیر بحران خاورمیانه نیست

نشست گروه ۷ در توکیو؛ حمایت از اوکراین تحت تأثیر بحران خاورمیانه نیست

نشست گروه ۷ در توکیو؛ حمایت از اوکراین تحت تأثیر بحران خاورمیانه نیست

دکمه بازگشت به بالا