حمید قره حسنلو در پرونده کشته شدن یک بسیجی به اعدام و همسرش فرزانه به زندان محکوم شد

حمید قره حسنلو در پرونده کشته شدن یک بسیجی به اعدام و همسرش فرزانه به زندان محکوم شد

حمید قره حسنلو در پرونده کشته شدن یک بسیجی به اعدام و همسرش فرزانه به زندان محکوم شد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!