جدیدترین اخبارجهان

سعد حریری هشدار داد که کشتی‌های ایرانی تحریم و خطر با خود به همراه دارند

نخست وزیر پیشین لبنان : کشتی‌های ایرانی خطر و تحریم‌های بیشتری برای لبنان به ارمغان می‌آورد

سعد حریری هشدار داد که کشتی‌های ایرانی تحریم و خطر با خود به همراه دارند

به دنبال سخنان دبیرکل حزب‌الله لبنان، سید حسن نصرالله در روز پنج شنبه مبنی بر اعزام یک محموله سوخت از ایران به لبنان، سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، به این موضوع واکنش شدیدی نشان داد و در رشته توییتی هایی نوشت که حضور کشتی‌های ایران در خاک لبنان باعث تضییع حاکمیت ملی لبنان می‌شود.

سعد حریری هشدار داد که کشتی‌های ایرانی تحریم و خطر با خود به همراه دارند
سعد حریری هشدار داد که کشتی‌های ایرانی تحریم و خطر با خود به همراه دارند

سعد حریری به قاچاق سوخت به سوریه اشاره کرد و گفت: «حزب‌الله می‌داند که بحران سوخت برای خدمت به نظام سوریه است. پس بهتر است به جای منت گذاشتن بر سر لبنانی‌ها بخاطر دریافت سوخت از ایران، قاچاق متوقف شود.»

سعد حریری برای ورود کشتی‌های ایران به لبنان بدلیل پیامد خطرات و تحریم‌های بیشتر علیه این کشور به حزب‌الله هشدار داد و در این راستا تحریم‌های ونزوئلا را نمونه‌ای از این اقدامات خطرناک خواند.

 حریری نوشت: آیا آنچه صبح امروز درباره رسیدن کشتی‌های ایرانی شنیدیم خبری خوشحال‌کننده برای مردم لبنان است یا اعلام خطر درباره وارد کردن لبنان به جنگ‌ داخلی و خارجی؟  کشتیهای ایرانی خطر و تحریم‌های بیشتری برای لبنان به ارمغان می‌آورد

سعد حریری هشدار داد که کشتیهای ایرانی تحریم و خطر با خود به همراه دارند نخست وزیر پیشین لبنان : کشتی‌های ایرانی خطر و تحریم‌های بیشتری برای لبنان به ارمغان می‌آورد به دنبال سخنان دبیرکل حزب‌الله لبنان، سید حسن نصرالله در روز پنج شنبه مبنی بر اعزام یک محموله سوخت از ایران به لبنان، سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، به این موضوع واکنش شدیدی نشان داد و در توییتر نوشت که حضور کشتی‌های ایران در خاک لبنان باعث تضییع حاکمیت ملی لبنان می‌شود. سعد حریری به قاچاق سوخت به سوریه اشاره کرد و گفت: «حزب‌الله می‌داند که بحران سوخت برای خدمت به نظام سوریه است. پس بهتر است به جای منت گذاشتن بر سر لبنانی‌ها بخاطر دریافت سوخت از ایران، قاچاق متوقف شود.» سعد حریری برای ورود کشتی‌های ایران به لبنان بدلیل پیامد خطرات و تحریم‌های بیشتر علیه این کشور به حزب‌الله هشدار داد و در این راستا تحریم‌های ونزوئلا را نمونه‌ای از این اقدامات خطرناک خواند. نخست وزیر پیشین لبنان، سعد حریری نوشت: آیا آنچه صبح امروز درباره رسیدن کشتی‌های ایرانی شنیدیم خبری خوشحال‌کننده برای مردم لبنان است یا اعلام خطر درباره وارد کردن لبنان به جنگ‌ داخلی و خارجی؟

نخست وزیر پیشین لبنان : کشتیهای ایرانی خطر و تحریم‌های بیشتری برای لبنان به ارمغان می‌آورد به دنبال سخنان دبیرکل حزب‌الله لبنان، سید حسن نصرالله در روز پنج شنبه مبنی بر اعزام یک محموله سوخت از ایران به لبنان، نخست وزیر پیشین لبنان، به این موضوع واکنش شدیدی نشان داد و در توییتر نوشت که حضور کشتی‌های ایران در خاک لبنان باعث تضییع حاکمیت ملی لبنان می‌شود. سعد حریری به قاچاق سوخت به سوریه اشاره کرد و گفت: «حزب‌الله می‌داند که بحران سوخت برای خدمت به نظام سوریه است. پس بهتر است به جای منت گذاشتن بر سر لبنانی‌ها بخاطر دریافت سوخت از ایران، قاچاق متوقف شود.» برای ورود کشتی‌های ایران به لبنان بدلیل پیامد خطرات و تحریم‌های بیشتر علیه این کشور به حزب‌الله هشدار داد و در این راستا تحریم‌های ونزوئلا را نمونه‌ای از این اقدامات خطرناک خواند. نخست وزیر پیشین لبنان، سعد حریری نوشت: آیا آنچه صبح امروز درباره رسیدن کشتی‌های ایرانی شنیدیم خبری خوشحال‌کننده برای مردم لبنان است یا اعلام خطر درباره وارد کردن لبنان به جنگ‌ داخلی و خارجی؟

نخست وزیر پیشین لبنان : کشتیهای ایرانی خطر و تحریم‌های بیشتری برای لبنان به ارمغان می‌آورد به دنبال سخنان دبیرکل حزب‌الله لبنان، سید حسن نصرالله در روز پنج شنبه مبنی بر اعزام یک محموله سوخت از ایران به لبنان، نخست وزیر پیشین لبنان، به این موضوع واکنش شدیدی نشان داد و در توییتر نوشت که حضور کشتی‌های ایران در خاک لبنان باعث تضییع حاکمیت ملی لبنان می‌شود. سعد حریری به قاچاق سوخت به سوریه اشاره کرد و گفت: «حزب‌الله می‌داند که بحران سوخت برای خدمت به نظام سوریه است. پس بهتر است به جای منت گذاشتن بر سر لبنانی‌ها بخاطر دریافت سوخت از ایران، قاچاق متوقف شود.» سعد حریری برای ورود کشتی‌های ایران به لبنان بدلیل پیامد خطرات و تحریم‌های بیشتر علیه این کشور به حزب‌الله هشدار داد و در این راستا تحریم‌های ونزوئلا را نمونه‌ای از این اقدامات خطرناک خواند. نخست وزیر پیشین لبنان، سعد حریری نوشت: آیا آنچه صبح امروز درباره رسیدن کشتی‌های ایرانی شنیدیم خبری خوشحال‌کننده برای مردم لبنان است یا اعلام خطر درباره وارد کردن لبنان به جنگ‌ داخلی و خارجی؟

کشتیهای ایرانی خطر و تحریم‌های بیشتری برای لبنان به ارمغان می‌آورد به دنبال سخنان دبیرکل حزب‌الله لبنان، سید حسن نصرالله در روز پنج شنبه مبنی بر اعزام یک محموله سوخت از ایران به لبنان، سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، به این موضوع واکنش شدیدی نشان داد و در توییتر نوشت که حضور کشتی‌های ایران در خاک لبنان باعث تضییع حاکمیت ملی لبنان می‌شود. سعد حریری به قاچاق سوخت به سوریه اشاره کرد و گفت: «حزب‌الله می‌داند که بحران سوخت برای خدمت به نظام سوریه است. پس بهتر است به جای منت گذاشتن بر سر لبنانی‌ها بخاطر دریافت سوخت از ایران، قاچاق متوقف شود.» سعد حریری برای ورود کشتی‌های ایران به لبنان بدلیل پیامد خطرات و تحریم‌های بیشتر علیه این کشور به حزب‌الله هشدار داد و در این راستا تحریم‌های ونزوئلا را نمونه‌ای از این اقدامات خطرناک خواند. نخست وزیر پیشین لبنان، سعد حریری نوشت: آیا آنچه صبح امروز درباره رسیدن کشتی‌های ایرانی شنیدیم خبری خوشحال‌کننده برای مردم لبنان است یا اعلام خطر درباره وارد کردن لبنان به جنگ‌ داخلی و خارجی؟

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!