مجلس نمایندگان آمریکا لوایح کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا لوایح کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا لوایح کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد

دکمه بازگشت به بالا