مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را با هدف گسترش تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را با هدف گسترش تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را با هدف گسترش تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی تصویب کرد

دکمه بازگشت به بالا