جمهوری اسلامی ابتکار عمل را در حملات به اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه حفظ می‌کند

جمهوری اسلامی ابتکار عمل را در حملات به اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه حفظ می‌کند

جمهوری اسلامی ابتکار عمل را در حملات به اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه حفظ می‌کند

دکمه بازگشت به بالا