گروسی هفته آینده با افزایش نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ایران سفر خواهد کرد

گروسی هفته آینده با افزایش نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ایران سفر خواهد کرد

گروسی هفته آینده با افزایش نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ایران سفر خواهد کرد

دکمه بازگشت به بالا