ارتش اسرائیل مدعی است که دو مقام ارشد حماس در حمله هوایی رفح کشته شدند

ارتش اسرائیل مدعی است که دو مقام ارشد حماس در حمله هوایی رفح کشته شدند

ارتش اسرائیل مدعی است که دو مقام ارشد حماس در حمله هوایی رفح کشته شدند

دکمه بازگشت به بالا