تصویب قانون جدید در پرتغال برای ممنوعیت تماس کارفرما با کارکنان در خارج از ساعات کار

تصویب قانون جدید در پرتغال برای ممنوعیت تماس کارفرما با کارکنان در خارج از ساعات کار

تصویب قانون جدید در پرتغال برای ممنوعیت تماس کارفرما با کارکنان در خارج از ساعات کار

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا