آلبرتاانتاریوبریتیش کلمبیاپرینس ادوارد آیلندجدیدترین اخبارسسکچوانقلمروهای شمال غربکاناداکِبِکمنیتوبانوناووتنووااسکوشیانیوبرانزویکنیوفاندلند و لابرادوریوکان

درآمد ثروتمندترین کانادایی‌ها در سال ۲۰۱۹ با سرعت بسیار بیشتری از سایر گروه های درآمدی افزایش یافته است

سرعت رشد عواید دریافتی افراد پر درآمد در سال ۲۰۱۹ از تمامی گروه های دیگر بیشتر بود

درآمد ثروتمندترین کانادایی‌ها در سال ۲۰۱۹ با سرعت بسیار بیشتری از سایر گروه های درآمدی افزایش یافته است

گزارش جدیدی از سازمان آمار کانادا نشان می دهد که عواید دریافتی پردرآمدترین ها در سال ۲۰۱۹ با سرعت بسیار بیشتری نسبت به تمامی گروههای دیگر افزایش یافته است.

درآمد ثروتمندترین کانادایی‌ها در سال 2019 با سرعت بسیار بیشتری از سایر گروه های درآمدی افزایش یافته است
درآمد ثروتمندترین کانادایی‌ها از سایر گروه های درآمدی افزایش یافته است

داده هایی که در روز جمعه منتشر شد نشان می دهند که کانادایی ها در بالاترین صدک درآمدی دارای متوسط درآمد ۵۱۳،۷۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ بوده اند که در مقایسه با متوسط درآمد ۵۰۵،۹۰۰ دلاری در سال ۲۰۱۸ درآمد این گروه ۱.۸ درصد رشد داشته است. اما برای کسانی که دارای عواید دریافتی کمتر از ۳۷،۲۰۰ دلار بودند و در گروه ۵۰ صدک پایینی مزدبگیران قرار داشته‌اند، متوسط درآمد سالیانه با افزایش از ۱۸،۲۰۰ دلار به ۱۸،۴۰۰ دلار تنها ۰.۸ درصد افزایش یافته است.

کسانی که در صدک های ۵۱ تا ۹۰ قرار داشتند و متوسط درآمد آنها در سال ۲۰۱۹ برابر با ۶۱،۰۰۰ دلار بود شاهد تغییر چندانی در رشد درآمد خود نبودند.

رشد درآمد برای افرادی که در سطح بسیار بالاتر توزیع درآمد قرار داشتند حتی سریع‌تر بود.

درآمد ۰.۱ درصد بالایی از کسانی که در صدک اول درآمدی بودند شاهد رشد ۵.۵ درصدی از ۱،۷۰۱،۹۰۰ دلار به ۱،۷۷۴،۵۰۰ دلار بود. در همین اثنا متوسط درآمد ۰.۰۱ درصد بالایی از کانادایی هایی که در صدک اول درآمدی بودند شاهد رشد ۱۳.۹ درصدی از ۵،۷۳۴،۰۰۰ دلار به ۶،۷۳۴،۰۰۰ دلار بوده است.

سازمان آمار کانادا می گوید عامل رشد درآمد برای افراد پردرآمد تا حد زیادی عواید دریافتی از سود سهام بوده است. در حالی که درآمد حاصل از اشتغال برای بالاترین صدک درآمدی تنها ۰.۵ درصد رشد داشته، عواید حاصل از سود سهام برای این گروه ۱۰.۵ درصد رشد داشته است. عواید حاصل از سود سهام برای گروه ۰.۱ درصد و ۰.۰۱ درصد از بالاترین صدک درآمدی به ترتیب ۱۸.۹ درصد و ۳۴.۸ درصد رشد داشته است.

در حالی که بالاترین طبقات درآمدی همچنان در سیطره مردان قرار دارد، با این حال سازمان آمار کانادا به این نتیجه رسید که تعداد بیشتری از زنان در حال ورود به بالاترین صدک درآمدی هستند. در سال ۲۰۱۹ تعداد زنان در بالاترین صدک درآمدی ۳.۲ درصد رشد کرده است. در نتیجه زنان در مقایسه با ۲۴.۳ درصد در سال گذشته، امسال تشکیل دهنده ۲۴.۷ درصد از بالاترین صدک درآمدی هستند. با این حال سازمان آمار کانادا می گوید که حتی در گروه بالاترین صدک درآمدی نیز زنان همچنان دارای متوسط درآمد کمتری نسبت به مردان هستند.

این گزارش اشاره می کند که در سال ۲۰۱۹ تعداد افراد پردرآمد صدک اول در استان های غنی از منابع شامل نیوفاندلند و لابرادور، آلبرتا و سسکچوان کاهش یافته است.

سازمان آمار کانادا (StatCan) می گوید که کاهش تعداد افراد پردرآمد این استان ها در این مقطع زمانی ناشی از کاهش قیمت نفت بوده است. در همین اثنا تعداد کانادایی های صدک اول درآمدی در انتاریو، بریتیش کلمبیا و کبک افزایش یافته است.

کانادایی‌های ثروتمند      کانادایی‌های ثروتمند      کانادایی‌های ثروتمند      کانادایی‌های ثروتمند

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا