درآمد ثروتمندترین کانادایی‌ها در سال ۲۰۱۹ با سرعت بسیار بیشتری از سایر گروه های درآمدی افزایش یافته است

درآمد ثروتمندترین کانادایی‌ها در سال 2019 با سرعت بسیار بیشتری از سایر گروه های درآمدی افزایش یافته است

درآمد ثروتمندترین کانادایی‌ها در سال ۲۰۱۹ با سرعت بسیار بیشتری از سایر گروه های درآمدی افزایش یافته است

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا