کشتار کولبران در مرز بانه؛ در طی ۵۰ روز گذشته ۳ کولبر کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند

کشتار کولبران در مرز بانه؛ در طی 50 روز گذشته 3 کولبر کشته و 28 نفر زخمی شدند

کشتار کولبران در مرز بانه؛ در طی ۵۰ روز گذشته ۳ کولبر کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند

دکمه بازگشت به بالا