ابراهیم رئیسی خواستار حمایت کشورهای اسلامی و عربی از حمله حماس به اسرائیل شد

ابراهیم رئیسی خواستار حمایت کشورهای اسلامی و عربی از حمله حماس به اسرائیل شد

ابراهیم رئیسی خواستار حمایت کشورهای اسلامی و عربی از حمله حماس به اسرائیل شد

دکمه بازگشت به بالا