آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم خود را تا سطح درجه تسلیحات افزایش می‌دهد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم خود را تا سطح درجه تسلیحات افزایش می‌دهد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم خود را تا سطح درجه تسلیحات افزایش می‌دهد

دکمه بازگشت به بالا