صدر اعظم آلمان مرگ مهسا امینی را محکوم و از اعتراضات مردم در ایران حمایت کرد

صدر اعظم آلمان مرگ مهسا امینی را محکوم و از اعتراضات مردم در ایران حمایت کرد

صدر اعظم آلمان مرگ مهسا امینی را محکوم و از اعتراضات مردم در ایران حمایت کرد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!