زلمی خلیل زاد: ایران مرکز جدید القاعده و یکی از دلایل خروج آمریکا از افغانستان است

زلمی خلیل زاد: ایران مرکز جدید القاعده و یکی از دلایل خروج آمریکا از افغانستان است

زلمی خلیل زاد: ایران مرکز جدید القاعده و یکی از دلایل خروج آمریکا از افغانستان است

دکمه بازگشت به بالا