ایرانجدیدترین اخبار

رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زندان اوین عذرخواهی کرد

عذرخواهی رئیس سازمان زندانها در پی افشاگری‌های گروه هکری عدالت علی از زندان اوین 

رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زندان اوین عذرخواهی کرد

رئیس سازمان زندان‌های ایران اعتراف کرد که فیلم هایی که ظاهراً توسط یک گروه هکری خودخوانده [عدالت علی] بدست آمده، نشان می دهد سوءاستفاده و رفتارهای وحشیانه توسط عوامل جمهوری اسلامی در زندان بدنام اوین واقعی بوده است. رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زندان اوین عذرخواهی کرد

رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زندان اوین عذرخواهی کرد
رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی در زندان اوین عذرخواهی

به گزارش تهرانتو نیوز ؛

محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در پی افشاگری گروه هکری عدالت علی از رفتارهای غیرانسانی در زندان اوین، در پیامی توییتری مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول و وحشیانه را پذیرفت و اعلام کرد که چنین وقایع تلخی تکرار نمی‌شود و با عوامل خاطی برخورد خواهد کرد.

او در پیام خود از رهبر، مردم و زندانبانان عذرخواهی کرد اما از زندانیان عذرخواهی نکرده است. رئیس سازمان زندانها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زندان اوین عذرخواهی کرد

به دنبال پیام حاج محمدی، کاربران واکنش نشان دادند و گفتند عذرخواهی کافی نیست و برخی از آنها خواستار تشکیل هیئت مستقل برای بررسی زندان اوین و برخی دیگر خواستار استعفای رئیس سازمان زندان‌ها شده‌اند.

روز یکشنبه ۳۱ مرداد، گروه هکری عدالت علی با انتشار تصاویر و ویدیو، خبر هک دوربین‌های مدار بسته و سیستم رایانه‌ای زندان اوین را منتشر کرد. پیشتر این گروه اعلام کرده بود که به افشای ظلم و ستمی که رئیسی و رژیم به مردم روا می‌دارند، ادامه خواهند داد. رئیس سازمان زندانها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زندان اوین عذرخواهی کرد

رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زندان اوین عذرخواهی کرد
رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی در عذرخواهی کرد

براساس گزارشات، این گروه توانسته است به تصاویر داخل بندها، مدارک زندانیان سیاسی و مدارک محرمانه دست پیدا کند و به زودی آنها را منتشر می‌کند. تا کنون گروه عدالت علی چند ویدیو از رفتارهای خشونت‌آمیز مأمورین و نگهبانان علیه زندانیان منتشر کرده‌اند. یکی از این ویدیوها در اردیبهشت ۹۹ ضبط شده و در آن ماموری یک زندانی را آنقدر مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد تا بیهوش می‌شود و سپس آن را بر روی می‌کشد تا به قسمت دیگری منقل کند.

اتحادیه اروپا در فروردین ماه سال جاری، زندان اوین، زندان مرکزی تهران بزرگ و زندان رجایی شهر را به علت نقص حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ در لیست تحریم‌ها قرار داد. زندان اوین از معروف‌ترین زندان‌های ایران است که در آن زندانیان سیاسی و امنیتی نگهداری می‌شودند. نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران نیز به برخی از بندهای آن نظارت دارند. رئیس سازمان زندانها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زندان اوین عذرخواهی کرد

رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زندان اوین عذرخواهی کرد
رئیس سازمان زندان‌ها عذرخواهی کرد

رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زنداناوین عذرخواهی کرد رئیس سازمان زندان‌های ایران اعتراف کرد که فیلم هایی که ظاهراً توسط یک گروه هکری خودخوانده [عدالت علی] بدست آمده، نشان می دهد سوءاستفاده و رفتارهای وحشیانه توسط عوامل جمهوری اسلامی در زندان بدنام اوین واقعی بوده است. به گزارش تهرانتو نیوز ؛ محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در پی افشاگری گروه هکری عدالت علی از رفتارهای غیرانسانی در زندان اوین، در پیامی توییتری مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول و وحشیانه را پذیرفت و اعلام کرد که چنین وقایع تلخی تکرار نمی‌شود و با عوامل خاطی برخورد خواهد کرد. او در پیام خود از رهبر، مردم و زندانبانان عذرخواهی کرد اما از زندانیان عذرخواهی نکرده است. به دنبال پیام حاج محمدی، کاربران واکنش نشان دادند و گفتند عذرخواهی کافی نیست و برخی از آنها خواستار تشکیل هیئت مستقل برای بررسی زندان اوین و برخی دیگر خواستار استعفای رئیس سازمان زندان‌ها شده‌اند. روز یکشنبه ۳۱ مرداد، گروه هکری عدالت علی با انتشار تصاویر و ویدیو، خبر هک دوربین‌های مدار بسته و سیستم رایانه‌ای زنداناوین را منتشر کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زنداناوین عذرخواهی کردپیشتر این گروه اعلام کرده بود که به افشای ظلم و ستمی که رئیسی و رژیم به مردم روا می‌دارند، ادامه خواهند داد. براساس گزارشات، این گروه توانسته است به تصاویر داخل بندها، مدارک زندانیان سیاسی و مدارک محرمانه دست پیدا کند و به زودی آنها را منتشر می‌کند. تا کنون گروه عدالت علی چند ویدیو از رفتارهای خشونت‌آمیز مأمورین و نگهبانان علیه زندانیان منتشر کرده‌اند. یکی از این ویدیوها در اردیبهشت ۹۹ ضبط شده و در آن ماموری یک زندانی را آنقدر مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد تا بیهوش می‌شود و سپس آن را بر روی می‌کشد تا به قسمت دیگری منقل کند. اتحادیه اروپا در فروردین ماه سال جاری، زندان اوین، زندان مرکزی تهران بزرگ و زندان رجایی شهر را به علت نقص حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ در لیست تحریم‌ها قرار داد. زندان اوین از معروف‌ترین زندان‌های ایران است که در آن زندانیان سیاسی و امنیتی نگهداری می‌شودند. نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران نیز به برخی از بندهای آن نظارت دارند.

رئیس سازمان زندان‌ها بخاطر رفتارهای غیرانسانی و غیر قابل قبول در زنداناوین عذرخواهی کرد رئیس سازمان زندان‌های ایران اعتراف کرد که فیلم هایی که ظاهراً توسط یک گروه هکری خودخوانده [عدالت علی] بدست آمده، نشان می دهد سوءاستفاده و رفتارهای وحشیانه توسط عوامل جمهوری اسلامی در زندان بدنام اوین واقعی بوده است. به گزارش تهرانتو نیوز ؛ محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در پی افشاگری گروه هکری عدالت علی از رفتارهای غیرانسانی در زندان اوین، در پیامی توییتری مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول و وحشیانه را پذیرفت و اعلام کرد که چنین وقایع تلخی تکرار نمی‌شود و با عوامل خاطی برخورد خواهد کرد. او در پیام خود از رهبر، مردم و زندانبانان عذرخواهی کرد اما از زندانیان عذرخواهی نکرده است. به دنبال پیام حاج محمدی، کاربران واکنش نشان دادند و گفتند عذرخواهی کافی نیست و برخی از آنها خواستار تشکیل هیئت مستقل برای بررسی زندان اوین و برخی دیگر خواستار استعفای رئیس سازمان زندان‌ها شده‌اند. روز یکشنبه ۳۱ مرداد، گروه هکری عدالت علی با انتشار تصاویر و ویدیو، خبر هک دوربین‌های مدار بسته و سیستم رایانه‌ای زنداناوین را منتشر کرد.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!