کارگران پروژه‌ای عسلویه از ساعات اولیه صبح دست به اعتصاب و اعتراض زدند

کارگران پروژه‌ای عسلویه از ساعات اولیه صبح دست به اعتصاب و اعتراض زدند

کارگران پروژه‌ای عسلویه از ساعات اولیه صبح دست به اعتصاب و اعتراض زدند

دکمه بازگشت به بالا