عربستان سعودی شش خبرنگار رسانه جمهوری اسلامی را پیش از مراسم حج پس از بازداشت اخراج کرد

عربستان سعودی شش خبرنگار رسانه جمهوری اسلامی را پیش از مراسم حج پس از بازداشت اخراج کرد

عربستان سعودی شش خبرنگار رسانه جمهوری اسلامی را پیش از مراسم حج پس از بازداشت اخراج کرد

دکمه بازگشت به بالا