حملات به نیروهای آمریکایی به دلیل حمایت از اسرائیل توسط جمهوری اسلامی تایید شد

حملات به نیروهای آمریکایی به دلیل حمایت از اسرائیل توسط جمهوری اسلامی تایید شد

حملات به نیروهای آمریکایی به دلیل حمایت از اسرائیل توسط جمهوری اسلامی تایید شد

دکمه بازگشت به بالا