هشدار حسین امیرعبداللهیان به اسرائیل: توقف جنگ در غزه یا از دست دادن کنترل منطقه

هشدار حسین امیرعبداللهیان به اسرائیل: توقف جنگ در غزه یا از دست دادن کنترل منطقه

هشدار حسین امیرعبداللهیان به اسرائیل: توقف جنگ در غزه یا از دست دادن کنترل منطقه

دکمه بازگشت به بالا