امیرعبداللهیان دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله پهپادی دریای سرخ را رد کرد

امیرعبداللهیان دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله پهپادی دریای سرخ را رد کرد

امیرعبداللهیان دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله پهپادی دریای سرخ را رد کرد

دکمه بازگشت به بالا