مهسا یزدانی، مادر داغدار عدالت خواه، محمدجواد زاهدی به ۱۳ سال زندان محکوم شد

مهسا یزدانی، مادر داغدار عدالت خواه، محمدجواد زاهدی به 13 سال زندان محکوم شد

مهسا یزدانی، مادر داغدار عدالت خواه، محمدجواد زاهدی به ۱۳ سال زندان محکوم شد

دکمه بازگشت به بالا