دیپلمات جمهوری اسلامی در انگلیس نسبت به خطر تشدید تنش بین اسرائیل و حماس هشدار داد

دیپلمات جمهوری اسلامی در انگلیس نسبت به خطر تشدید تنش بین اسرائیل و حماس هشدار داد

دیپلمات جمهوری اسلامی در انگلیس نسبت به خطر تشدید تنش بین اسرائیل و حماس هشدار داد

دکمه بازگشت به بالا