نیروهای امنیتی روز یکشنبه با ون های بدون پلاک برای بازداشت دانش آموزان وارد مدارس شدند

نیروهای امنیتی روز یکشنبه با ون های بدون پلاک برای بازداشت دانش آموزان وارد مدارس شدند

نیروهای امنیتی روز یکشنبه با ون های بدون پلاک برای بازداشت دانش آموزان وارد مدارس شدند

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!