خیزش ایرانیان علیه حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد؛ تظاهرات گسترده مردم بلوچ پس از نماز جمعه در زاهدان

خیزش ایرانیان علیه حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد؛ تظاهرات گسترده مردم بلوچ پس از نماز جمعه در زاهدان

خیزش ایرانیان علیه حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد؛ تظاهرات گسترده مردم بلوچ پس از نماز جمعه در زاهدان

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!