خامنه‌ای تهدید کرد اگر جنگ غزه ادامه پیدا کند، نیروهای مقاومت تحمل نمی‌کنند

خامنه‌ای تهدید کرد اگر جنگ غزه ادامه پیدا کند، نیروهای مقاومت تحمل نمی‌کنند

خامنه‌ای تهدید کرد اگر جنگ غزه ادامه پیدا کند، نیروهای مقاومت تحمل نمی‌کنند

دکمه بازگشت به بالا