بشار اسد رئیس جمهور سوریه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کلیسای جامع بانوی رستاخیز شمع روشن میکنند. پوتین از سال ۲۰۱۵ از اسد در برابر مخالفان او حمایت کرده است

بشار اسد رئیس جمهور سوریه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کلیسای جامع بانوی رستاخیز شمع روشن میکنند. پوتین از سال 2015 از اسد در برابر مخالفان او حمایت کرده است

بشار اسد رئیس جمهور سوریه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کلیسای جامع بانوی رستاخیز شمع روشن میکنند. پوتین از سال ۲۰۱۵ از اسد در برابر مخالفان او حمایت کرده است

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!