اسرائیل عملیات نظامی هدفمند را در داخل بیمارستان الشفاء غزه آغاز کرد

اسرائیل عملیات نظامی هدفمند را در داخل بیمارستان الشفاء غزه آغاز کرد

اسرائیل عملیات نظامی هدفمند را در داخل بیمارستان الشفاء غزه آغاز کرد

دکمه بازگشت به بالا