اسرائیل: نبرد در راه است! تلاش برای صاف کردن منطقه غزه همزمان با تهاجم فوری

اسرائیل: نبرد در راه است! تلاش برای صاف کردن منطقه غزه همزمان با تهاجم فوری

اسرائیل: نبرد در راه است! تلاش برای صاف کردن منطقه غزه همزمان با تهاجم فوری

دکمه بازگشت به بالا