اسرائیل وعده حملات بی امان به حماس داد؛ ایالات متحده و اوباما خواستار مماشات با تروریستها!

اسرائیل وعده حملات بی امان به حماس داد؛ ایالات متحده و اوباما خواستار مماشات با تروریستها!

اسرائیل وعده حملات بی امان به حماس داد؛ ایالات متحده و اوباما خواستار مماشات با تروریستها!

دکمه بازگشت به بالا