یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، ما به دنبال جنگ‌های بزرگ‌تر نیستیم

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، ما به دنبال جنگ‌های بزرگ‌تر نیستیم

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، ما به دنبال جنگ‌های بزرگ‌تر نیستیم

دکمه بازگشت به بالا