ارتش اسرائیل می گوید آتش در اردوگاه رفح تنها توسط تسلیحات اسرائیلی ایجاد نشده است

ارتش اسرائیل می گوید آتش در اردوگاه رفح تنها توسط تسلیحات اسرائیلی ایجاد نشده است

ارتش اسرائیل می گوید آتش در اردوگاه رفح تنها توسط تسلیحات اسرائیلی ایجاد نشده است

دکمه بازگشت به بالا