یائیر لاپید به عنوان اولین رهبر اسرائیلی از راه حل دو کشوری با فلسطینی ها حمایت کرد

یائیر لاپید به عنوان اولین رهبر اسرائیلی از راه حل دو کشوری با فلسطینی ها حمایت کرد

یائیر لاپید به عنوان اولین رهبر اسرائیلی از راه حل دو کشوری با فلسطینی ها حمایت کرد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!