ارتش اسرائیل می گوید کنترل یک کریدور استراتژیک در امتداد مرز غزه با مصر را به دست گرفته است

ارتش اسرائیل می گوید کنترل یک کریدور استراتژیک در امتداد مرز غزه با مصر را به دست گرفته است

ارتش اسرائیل می گوید کنترل یک کریدور استراتژیک در امتداد مرز غزه با مصر را به دست گرفته است

دکمه بازگشت به بالا