جورجیا ملونی نخست وزیر جدید ایتالیا «قیام قهرمانانه» زنان ایرانی را ستایش کرد

جورجیا ملونی نخست وزیر جدید ایتالیا «قیام قهرمانانه» زنان ایرانی را ستایش کرد

جورجیا ملونی نخست وزیر جدید ایتالیا «قیام قهرمانانه» زنان ایرانی را ستایش کرد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!