اردن در اعتراض به فاجعه انسانی در نوار غزه، سفیر خود را از اسرائیل فراخواند

اردن در اعتراض به فاجعه انسانی در نوار غزه، سفیر خود را از اسرائیل فراخواند

اردن در اعتراض به فاجعه انسانی در نوار غزه، سفیر خود را از اسرائیل فراخواند

دکمه بازگشت به بالا