ناصر کنعانی: تمایلی به گسترش جنگ نداریم؛ گروه‌های مقاومت در تصمیم‌گیری خود مستقل هستند

ناصر کنعانی: تمایلی به گسترش جنگ نداریم؛ گروه‌های مقاومت در تصمیم‌گیری خود مستقل هستند

ناصر کنعانی: تمایلی به گسترش جنگ نداریم؛ گروه‌های مقاومت در تصمیم‌گیری خود مستقل هستند

دکمه بازگشت به بالا