علی خامنه‌ای رهبر ایران هشدار داد جمهوری اسلامی «درختی قدرتمند» است که ریشه کن نمی‌شود

علی خامنه‌ای رهبر ایران هشدار داد جمهوری اسلامی «درختی قدرتمند» است که ریشه کن نمی‌شود

علی خامنه‌ای رهبر ایران هشدار داد جمهوری اسلامی «درختی قدرتمند» است که ریشه کن نمی‌شود

دکمه بازگشت به بالا