آلبرتاانتاریوبریتیش کلمبیاپرینس ادوارد آیلندجدیدترین اخباردولت فدرالسسکچوانکاناداکِبِکمنیتوبانوناووتنووااسکوشیانیوبرانزویکنیوفاندلند و لابرادوریوکان

لیبرال‌ها وعده دادند بانک‌های سودآور را ملزم به پرداخت میلیاردها دلار برای بازیابی اقتصاد می‌کنند

لیبرال‌ها وعده دادند بانک‌های سودآور را برای پرداخت میلیاردها دلار با هدف تشویق برای مالکیت خانه، ساخت خانه‌های بیشتر و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازیابی اقتصاد ملزم می‌کنند

لیبرال‌ها وعده دادند که بانک‌های سودآور را ملزم خواهند کرد میلیاردها دلار برای بازیابی اقتصادی پرداخت کنند

لیبرال‌های فدرال متعهد شده‌اند که مؤسسات مالی سودآور کانادا را ملزم خواهند کرد که سالانه میلیون‌ها دلار در راستای کمک به بازیابی وضعیت مردم از دوران سخت پاندمی کووید-۱۹ پرداخت کنند.

به گزارش تهرانتو نیوز ؛

جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال روز چهارشنبه در جریان یکی از توقف‌های کارزار انتخاباتی در سوری بریتیش کلمبیا وعده داد که نرخ مالیات بر درآمد شرکتی را تا سه درصد برای تمام درآمدهای بیش از ۱ میلیارد دلار بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه کانادا افزایش دهد.

علاوه بر این دولت لیبرال در صورت انتخاب مجدد سود سهام بازیابی کانادا (Canada Recovery Dividend) را پایه‌ریزی می‌کند که مؤسسات بزرگ سودآور را ملزم خواهد کرد که در طول چهار سال آینده در بازیابی کانادا مشارکت مالی بیشتری داشته باشند.

حزب لیبرال می‌گوید این اقدامات در طول چهار سال آینده با شروع از سال ۲۳-۲۰۲۲ به تأمین حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در هرسال خواهد انجامید.

جاستین ترودو گفت درخواست برای پرداخت اندکی مالیات بیشتر از مؤسسات مالی بزرگ که بسیار سریع‌تر و قدرتمندتر از سایر کسب‌وکارها بهبودیافته‌اند به دولت اجازه می‌دهد که دست یاری به‌سوی کانادایی‌هایی دراز کند که به دنبال خرید خانه هستند.

نخست وزیر کانادا یکی از نظرات مطرح‌شده مبنی بر اینکه اقدامات برنامه‌ریزی‌شده حزب لیبرال می‌تواند باعث کاهش بازده سرمایه محقق شده توسط طرح بازنشستگی سرمایه‌گذاری شده در مؤسسات مالی شود را رد کرد.

جاستین ترودو گفت «بانک‌های ما همچنان قدرتمند و سودآور باقی خواهند ماند.»

روز سه‌شنبه لیبرال‌ها صدها میلیون دلار وام، کمک‌هزینه و مشوق‌های مالیاتی برای برطرف کردن بحران توان خرید مسکن وعده دادند که از زمان آغاز نخست‌وزیری ترودو در ۲۰۱۵ رو به افزایش بوده است.

هدف برنامه حزب لیبرال تشویق برای مالکیت خانه، ساخت خانه‌های بیشتر و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان است. لیبرال‌ها وعده دادند که بانک‌های سودآور را ملزم خواهند کرد میلیاردها دلار برای بازیابی اقتصادی پرداخت کنند

لیبرال‌ها وعده دادند که بانک‌های سودآور را ملزم خواهند کرد میلیاردها دلار برای بازیابی اقتصادی پرداخت کنند
لیبرال‌ها وعده دادند که بانک‌های سودآور را ملزم خواهند کرد میلیاردها دلار برای بازیابی اقتصادی پرداخت کنند

لیبرال‌ها وعده دادند بانک‌های سودآور را برای پرداخت میلیاردها دلار با هدف تشویق برای مالکیت خانه، ساخت خانه‌های بیشتر و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازیابی اقتصاد ملزم می‌کنند وعده لیبرال‌ها به الزام بانک‌های سودآور برای پرداخت میلیاردها دلار با هدف تشویق برای مالکیت خانه، ساخت خانه‌های بیشتر و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازیابی اقتصاد لیبرال‌ها وعده دادند که بانک‌های سودآور را ملزم خواهند کرد میلیاردها دلار برای بازیابی اقتصادی پرداخت کنند لیبرال‌های فدرال متعهد شده‌اند که مؤسسات مالی سودآور کانادا را ملزم خواهند کرد که سالانه میلیون‌ها دلار در راستای کمک به بازیابی وضعیت مردم از دوران سخت پاندمی کووید-۱۹ پرداخت کنند. به گزارش تهرانتو نیوز ؛ جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال روز چهارشنبه در جریان یکی از توقف‌های کارزار انتخاباتی در سوری بریتیش کلمبیا وعده داد که نرخ مالیات بر درآمد شرکتی را تا سه درصد برای تمام درآمدهای بیش از ۱ میلیارد دلار بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه کانادا افزایش دهد. علاوه بر این دولت لیبرال در صورت انتخاب مجدد سود سهام بازیابی کانادا (Canada Recovery Dividend) را پایه‌ریزی می‌کند که مؤسسات بزرگ سودآور را ملزم خواهد کرد که در طول چهار سال آینده در بازیابی کانادا مشارکت مالی بیشتری داشته باشند. حزب لیبرال می‌گوید این اقدامات در طول چهار سال آینده با شروع از سال ۲۳-۲۰۲۲ به تأمین حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در هرسال خواهد انجامید.

جاستین ترودو گفت درخواست برای پرداخت اندکی مالیات بیشتر از مؤسسات مالی بزرگ که بسیار سریع‌تر و قدرتمندتر از سایر کسب‌وکارها بهبودیافته‌اند به دولت اجازه می‌دهد که دست یاری به‌سوی کانادایی‌هایی دراز کند که به دنبال خرید خانه هستند. نخست وزیر کانادا یکی از نظرات مطرح‌شده مبنی بر اینکه اقدامات برنامه‌ریزی‌شده حزب لیبرال می‌تواند باعث کاهش بازده سرمایه محقق شده توسط طرح بازنشستگی سرمایه‌گذاری شده در مؤسسات مالی شود را رد کرد. جاستین ترودو گفت «بانک‌های ما همچنان قدرتمند و سودآور باقی خواهند ماند.» روز سه‌شنبه لیبرال‌ها صدها میلیون دلار وام، کمک‌هزینه و مشوق‌های مالیاتی برای برطرف کردن بحران توان خرید مسکن وعده دادند که از زمان آغاز نخست‌وزیری ترودو در ۲۰۱۵ رو به افزایش بوده است. هدف برنامه حزب لیبرال تشویق برای مالکیت خانه، ساخت خانه‌های بیشتر و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان است. لیبرال‌ها وعده دادند بانک‌های سودآور را برای پرداخت میلیاردها دلار با هدف تشویق برای مالکیت خانه، ساخت خانه‌های بیشتر و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازیابی اقتصاد ملزم می‌کنند

لیبرال‌ها وعده دادند بانک‌های سودآور را برای پرداخت میلیاردها دلار با هدف تشویق برای مالکیت خانه، ساخت خانه‌های بیشتر و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازیابی اقتصاد ملزم می‌کنند وعده لیبرال‌ها به الزام بانک‌های سودآور برای پرداخت میلیاردها دلار با هدف تشویق برای مالکیت خانه، ساخت خانه‌های بیشتر و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازیابی اقتصاد لیبرال‌ها وعده دادند که بانک‌های سودآور را ملزم خواهند کرد میلیاردها دلار برای بازیابی اقتصادی پرداخت کنند لیبرال‌های فدرال متعهد شده‌اند که مؤسسات مالی سودآور کانادا را ملزم خواهند کرد که سالانه میلیون‌ها دلار در راستای کمک به بازیابی وضعیت مردم از دوران سخت پاندمی کووید-۱۹ پرداخت کنند. به گزارش تهرانتو نیوز ؛ جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال روز چهارشنبه در جریان یکی از توقف‌های کارزار انتخاباتی در سوری بریتیش کلمبیا وعده داد که نرخ مالیات بر درآمد شرکتی را تا سه درصد برای تمام درآمدهای بیش از ۱ میلیارد دلار بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه کانادا افزایش دهد. علاوه بر این دولت لیبرال در صورت انتخاب مجدد سود سهام بازیابی کانادا (Canada Recovery Dividend) را پایه‌ریزی می‌کند که مؤسسات بزرگ سودآور را ملزم خواهد کرد که در طول چهار سال آینده در بازیابی کانادا مشارکت مالی بیشتری داشته باشند. حزب لیبرال می‌گوید این اقدامات در طول چهار سال آینده با شروع از سال ۲۳-۲۰۲۲ به تأمین حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در هرسال خواهد انجامید.  نخست وزیر کانادا نخست وزیر کانادا  لیبرال‌های دولت فدرال لیبرال‌های دولت فدرال لیبرال‌های دولت فدرال لیبرال‌های دولت فدرال لیبرال‌های دولت فدرال لیبرال‌های دولت فدرال  برنامه حزب لیبرال برنامه حزب لیبرال برنامه حزب لیبرال برنامه حزب لیبرال برنامه حزب لیبرال

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!