زلزله خفیفی به قدرت ۳.۱ ریشتر بخش های از انتاریو را لرزاند

زلزله خفیفی به قدرت 3.1 ریشتر بخش های از انتاریو را لرزاند

زلزله خفیفی به قدرت ۳.۱ ریشتر بخش های از انتاریو را لرزاند

دکمه بازگشت به بالا