یک داوطلب با لباس دایناسور در گذرگاه مرزی مدیکا در جنوب شرقی لهستان با پناهجوی روی صندلی چرخدار شوخی می کند. ۱۱ اپریل ۲۰۲۲

یک داوطلب با لباس دایناسور در گذرگاه مرزی مدیکا در جنوب شرقی لهستان با پناهجوی روی صندلی چرخدار شوخی می کند. 11 اپریل 2022

یک داوطلب با لباس دایناسور در گذرگاه مرزی مدیکا در جنوب شرقی لهستان با پناهجوی روی صندلی چرخدار شوخی می کند. ۱۱ اپریل ۲۰۲۲

دکمه بازگشت به بالا