شهردار تورنتو امیدوار است که واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ ساله را از اول دسامبر آغاز کند

شهردار تورنتو امیدوار است که واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 ساله را از اول دسامبر آغاز کند

شهردار تورنتو امیدوار است که واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ ساله را از اول دسامبر آغاز کند

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا