توییت سروش شهریاری استاد دانشگاه مک‎‌‌گیل که اعدام معترضان ایران را «دلگرم کننده» خوانده بود با انتقاد و واکنش شدید مواجه شد

توییت سروش شهریاری استاد دانشگاه مک‎‌‌گیل که اعدام معترضان ایران را «دلگرم کننده» خوانده بود با انتقاد و واکنش شدید مواجه شد

توییت سروش شهریاری استاد دانشگاه مک‎‌‌گیل که اعدام معترضان ایران را «دلگرم کننده» خوانده بود با انتقاد و واکنش شدید مواجه شد

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!