مرکز اسلامی میشیگان از قصاب تهران و دیگر کشته شدگان در سقوط هلیکوپتر تجلیل کرد

مرکز اسلامی میشیگان از قصاب تهران و دیگر کشته شدگان در سقوط هلیکوپتر تجلیل کرد

مرکز اسلامی میشیگان از قصاب تهران و دیگر کشته شدگان در سقوط هلیکوپتر تجلیل کرد

دکمه بازگشت به بالا