جدیدترین اخباردولت فدرالکانادا

نیروی نظامی کانادا برای پاسخ به درخواست کمک استان‌ها با کمبود کارکنان پزشکی مواجه است

نیروی مسلح کانادا برای اعزام کارکنان پزشکی مورد نیاز استان‌ها با مشکل کمبود پزشک و پرستار روبروست

نیروی مسلح کانادا برای پاسخ به درخواست کمک استان‌ها با کمبود کارکنان پزشکی مواجه است

نیروی مسلح کانادا می گوید در طول پاندمی کارکنان پزشکی نیروی نظامی تا سرحد ظرفیت خود در سایر بخش ها توزیع شده اند و اشاره کرد که برای سیستم های بهداشت و درمان استانی که به دلیل واریانت اومیکرون کووید-۱۹ تحت فشار بیش از حد ظرفیت قرار گرفته اند منابع اندکی می تواند ارائه کند.

تعداد فزاینده ای از استان‌ها ناچار می شوند که به اقدامات فراتر از معمول متوسل شوند تا تضمین کنند با وجود افزایش پیوسته در تعداد موارد ابتلا جدی به کووید-۱۹ از تعداد کافی پرستار و پزشک برای مراقبت از بیماران برخوردارند.

نیروی نظامی قبلاً برای کمک به استان‌ها پیش‌قدم شده است و در حال حاضر ۲۰۰ نیروی غیر پزشکی ارتش با به عهده گرفتن وظایف مدیریتی و تدارکاتی مختلف به کارزار واکسیناسیون در کبک کمک می کنند.

با این وجود نیروهای مسلح ممکن است برای اعزام کارکنان پزشکی آموزش دیده به شدت تحت فشار قرار داشته باشند به طوری که دنیل لی بوتیلیر سخنگوی وزارت دفاع می گوید در حال حاضر تنها نصف تعداد پزشکان مورد نیاز برای تأمین نیازهای خود را در اختیار دارند.

لی بوتیلیر می گوید نیروی نظامی در حال حاضر تنها ۷۵ درصد از پرستاران و ۶۵ درصد از تکنسین های پزشکی مورد نیاز برای ارائه خدمات بهداشت و درمان به اعضای نیروهای مسلح کانادا که در داخل یا خارج از کشور مستقر هستند را در اختیار دارد، در حالی که وظیفه اصلی آنها همین است.

نیروی نظامی قاعدتاً باید در مجموع ۲،۵۰۰ کارمند پزشکی داشته باشد که در حدود ۴۶۰ نفر از آنها پزشک و پرستار هستند. نیروی مسلح کانادا برای پاسخ به درخواست کمک استان‌ها با کمبود کارکنان پزشکی مواجه است

نیروی مسلح کانادا
نیروی نظامی کانادا

کارکنان پزشکی نظامی  اومیکرون کووید-۱۹   کارکنان پزشکی نظامی    اومیکرون کووید-۱۹    کارکنان پزشکی نظامی اومیکرون کووید-۱۹

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا